1. <rp id="xzcxz"></rp>
   <progress id="xzcxz"><tbody id="xzcxz"></tbody></progress>

       <progress id="xzcxz"><xmp id="xzcxz">

       Dyrektor generalny VMware o?pandemii COVID-19

       ?Kiedy normalna praca jest niemo?liwa, musimy skupi? si? na pomaganiu sobie nawzajem oraz wspiera? naszych klientów w?reagowaniu na obecn? sytuacj? i?dostosowywaniu si? do bie??cych warunków". — Pat Gelsinger Dyrektor generalny VMware

       Przeczytaj komunikat 
       artical-pat3

       Aktualno?ci

       Platforma VMware Cloud Foundation 4

       Poznaj najnowsze mo?liwo?ci naszej platformy hybrydowej obs?uguj?cej nowoczesne aplikacje.

       Odkryj nowe funkcje 

       vSphere?7 ju? dost?pne?— najwa?niejsza premiera od lat

       Przekonaj si?, dlaczego vSphere jest nieodzownym elementem ka?dego rozwi?zania obejmuj?cego chmur?.

       Obejrzyj teraz 

       Dowolna aplikacja w?dowolnej chmurze

       Wykorzystaj potencja? Kubernetes, by tworzy? oraz uruchamia? aplikacje i?nimi zarz?dza?.

       Zmodernizuj aplikacje 

       vSAN7: zmodernizuj swoje ?rodowisko HCI

       Odkryj nowe funkcje pozwalaj?ce na obs?ug? nowoczesnych aplikacji w infrastrukturze HCI.

       Dowiedz si? wi?cej 

       Poznaj VMware Cloud

       Czy mo?na dzi? funkcjonowa? bez chmury? Przekonaj si?, jak wdra?a? aplikacje w?dowolnej chmurze i?tam nimi zarz?dza?, zachowuj?c przy tym najwy?szy poziom wydajno?ci i?stabilno?ci. Rozwi?zania VMware daj? Ci wolno?? tworzenia i wdra?ania nowoczesnych aplikacji — od centrum przetwarzania danych, przez chmur?, po brzeg sieci.

       Odkryj VMware Cloud 
       Jakie masz priorytety IT?
       Wi?cej historii klientów 

       Wypróbuj bezp?atnie produkty VMware

       Wypróbuj vSphere

       Odkryj najlepsz? platform? wirtualizacji dla Twojej chmury hybrydowej.

       Otwórz zaj?cia praktyczne 

       Wypróbuj NSX Data Center

       Odkryj platform? wirtualizacji dla SDDC.

       Otwórz zaj?cia praktyczne 

       Wypróbuj vSAN

       Odkryj mo?liwo?ci pami?ci masowej flash b?d?cej fundamentem HCI.

       Otwórz zaj?cia praktyczne 

       Wypróbuj Workspace ONE

       Odkryj opart? na analizach platform? cyfrowego miejsca pracy.

       Otwórz zaj?cia praktyczne 

       Pi?? przyczyn, dla których chmura u?atwia dyrektorom CIO wdra?anie innowacji

       Innowacje to klucz do sukcesu — zw?aszcza w obliczu rosn?cych oczekiwań i silnej konkurencji. Firmy potrzebuj? ich na co dzień i do dalszego rozwoju.

       Przeczytaj artyku?
       亚洲自偷自偷在线制服